De stichting heeft als doel de artistieke betekenis van het werk van het werk van Gerrit Jan de Geus en de omgeving waarin dit werk tot stand kwam, in beeld te brengen en meer bekendheid te geven.

 

Huidige bestuursleden: Wil Koning en Erik Schots

Poster tentoonstelling Zaans Museum
In het atelier, kort na het overlijden van Duif

De stichting leidde een slapend bestaan tot het overlijden van Duif de Geus-Aafjes, de weduwe van Gerrit Jan, eind 2003. Vanaf die tijd moest het stichtingsbestuur, bestaande uit Willem den Hartigh, Piet Kolder, Wil Koning en Yvonne Koning, een bestemming vinden voor het interieur van het atelier en alle werken die daar achterbleven. Er werd in intensieve samenwerking met het Zaans Museum een selectie gemaakt uit het werk van De Geus zowel als uit de attributen in het atelier. Het museum had interesse in een bruikleen van beide, gezien het belang van De Geus als schilder, maar ook door het unieke interieur van het atelier dat een prachtig tijdsbeeld gaf.

De stichting zorgde voor restauratie van de schilderijen voor ze in de collectie van het Zaans Museum werden opgenomen. Samen met het Zaans Museum werd een opzet gemaakt voor een boek over De Geus en voor een overzichtstentoonstelling. Dat resulteerde in een heel bijzondere tentoonstelling, omdat ook een reconstructie werd gemaakt van het atelier. Tegelijk met de opening van de tentoonstelling ‘Atelier aan de plas’, op 20 april 2008, werd het boek gepresenteerd: ‘Atelier aan de plas. Het kunstenaarsleven van Duif en Gerrit Jan De Geus’, door Yvonne Koning en Hester Wandel, Uitgeverij Noord-Holland.

Het huidige bestuur van de stichting wordt gevormd door Wil Koning (voorzitter) en Erik Schots.
De financiële middelen worden gevormd door de nalatenschap van Duif de Geus-Aafjes en opbrengsten van de verkoop van schilderijen. Er zijn geen donateurs, soms ontvangt de stichting schenkingen, in de vorm van werken van De Geus.

Activiteiten van de stichting, sinds 2004

Het onderbrengen van een groot deel van het werk van de Geus bij het Zaans Museum, in de vorm van een bruikleen, later omgezet in een schenking.

In samenwerking met het Zaans Museum samenstellen van boek en tentoonstelling.

Organiseren en samenstellen van exposities van het werk van De Geus, soms in combinatie met Zaanse tijdgenoten:

– Begin 2004, in de woning van Willem den Hartigh in Zaandijk.
– In 2006, een expositie van tekeningen en aquarellen in de Langedijk (in de Koogerkerk in Noord-Scharwoude),    de geboortestreek van Gerrit Jan de Geus.
– In 2007 in De Kunstbox in Boxmeer. Er werden daar ook werken van andere Zaanse schilders, tijdgenoten van     Gerrit Jan, getoond.
– In het Weefhuis in Zaandijk, 2009, De Geus naast Zaanse tijdgenoten.
– In 2012 in Galerie Staphorsius in Westzaan. een groepstentoonstelling van Zaanse schilders uit de vorige eeuw,     waaronder De Geus.
– In mei 2015, in de doopsgezinde kerk in Krommenie.

– Inventarisatie van het werk van Gerrit Jan de Geus, in een digitaal bestand.

– Het ordenen van het archief (krantenknipsels, foto’s, brieven, aantekeningen over verfmengsels, overzichten         van werken voor BKR, kunstboeken met aantekeningen, etc, etc.)

– Het zoeken naar contacten met andere stichtingen of activiteiten op gebied van beeldende kunst in de                 Zaanstreek. Er is samenwerking met de Stichting Kunst Zonder Rugwind.

– Het maken van een toegankelijke website waarop geïnteresseerden zich kunnen informeren over leven en           werk van Gerrit Jan de Geus. We denken daarbij bijvoorbeeld aan mensen die een schilderij van de Geus               tegenkomen op een veiling of site en zich willen informeren.

Huidige activiteiten

Recent, nu het bestuur nog maar uit twee personen bestaat, zijn onze ambities bescheidener geworden. We hebben besloten ons te richten op twee doelen:

1 Het onderhouden van de website en Facebookpagina.

2 Het overzichtelijker maken van het archief van de stichting zodat het kan worden aangeboden aan een                 gemeentelijk archief en openbaar kan worden gemaakt.